CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE ȘI LIVRARE

Aceste condiţii generale de vânzare şi livrare se aplică tuturor livrărilor.

OBIECTUL CONDIȚIILOR GENERALE. INFORMAȚII ȘI ACTE CONTRACTUALE[CGVL]. COMENZI.

Art. 1 (1)Obiectul raporturilor contractuale dintre Părți consta in vanzarea – cumpararea de profile si feronerii, respectiv accesoriile din sistemele comercializate de societatea ALUKÖNIGSTAHL SRL [AKS/FURNIZOR], precum și alte bunuri și servicii care vor fi furnizate de AKS conform Anexei 1 la ‘’Contract/Convenție’’.

(2)      Prin plasarea unei comenzi și/sau cel târziu la momentul primirii bunurilor/marfă, respectiv utilizării serviciului, se consideră că Cumpărătorul a luat la cunostinta că acești Termeni și Condiții sunt încorporate în contractul părților. Modificările sau orice alte acorduri cu valoare contractuală (de exmplu conventiile si/sau anexe) se aplică numai în ceea ce privește Proiectul/livrarile în cauză, respectiv contractul individual în cauză.

(3)      Specificațiile tehnice ale produselor Schüco, Jansen, Warema și STG-Beikirch e.g. (denumite în continuare „sisteme”) sau ale Finisajelor pentru Suprafețe sunt cele menționate în cataloage fiind cunoscute și agreate de părțile semnatare.  Cumpărătorul va respecta instrucțiunile de  prelucrare, fișele de specificații tehnice, directivele, normele de utilizare și instrucțiunile privind prelucrarile conținute de acestea.La data semnarii contractului reprezentanții AKS au adus la cunoștință Cumpărătorului normele producătorului, recomandările producătorului și alte documente menționate mai sus. În cazul în care Cumpărătorul nu formulează obiecții cu privire la lipsa unor astfel de informații, Cumpărătorul suportă riscul și, prin urmare, îi revine sarcina de a demonstra că o astfel de plângere a fost comunicată în timp util. Cumpărătorul are obligația de a depune eforturi profesionale de a se informa în legătură cu produsele AKS. În acest scop, Cumpărătorul va utiliza numele de Utilizator și Parola pusă la dispoziție de către AKS în urma înscrierii pe site-ul AKS: www.alukoenigstahl.ro, pentru a accesa  linkul portalului/siteului web AKS [http://techdocweb.alukoenigstahl.com] pe care este postat catalogul/documentația și informațiile tehnice necesare, la un termen rezonabil înaintea plasării comenzii. În lipsa  accesării, părțile prezumă cumulativ că, Cumpărătorul (i) avea acces anterior la portal/site (ii) a renunțat expres la dreptul său de acces asumându-și efectele acestei decizii și ale prezentei clauze și (iii) acesta cunoaște informațiile menționate în acest articol din altă sursă, din proiectele derulate cu AKS sau de la alți parteneri etc.

(4)      În cazul în care apar conflicte în legătură cu documentele contractuale, se aplică următoarea ordine de prioritate:

(i) contractul individual încheiat între părți („Contract/Convenție”, “Anexa/ Anexele’’ acestuia si/sau acorduri modificatoare ale „Contractului/Convențíei”’),

(ii) Termenii și Condițiile Speciale de Vânzare și Livrare  aplicabile contractului respectiv, (în funcție de caz: dacă serviciile AKS se referă la Divizia Sistem sau Finisaje pentru Suprafețe)

(iii) acești Termeni și Condiții [CGVL],

(iv) Condițiile Tehnice (cu privire la livrarea de produse Schüco, Jansen, Warema și STG-Beikirch e,g,, vezi Art 1(3).

(5)      Cu excepția cazului în care s-a făcut o înțelegere specială contrară, contractele sunt considerate intrate în vigoare doar în momentul în care AKS oferă o Confirmare a Comenzii expresă și  scrisă, iar în absența unei astfel de Confirmări a Comenzii, în momentul livrării bunurilor/prestării serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a accepta comenzi numai parțial sau de a respinge comenzile, fără a fi nevoie să indicăm motivele pentru acest lucru. Comenzile plasate de către Cumpărător și confirmate de AKS sunt considerate obligatorii. Cumpărătorii trebuie să indice în mod explicit orice solicitări suplimentare până la data Comenzii., de exemplu furnizarea de documente precum și teste de produs. În caz contrar, solicitările suplimentare,nu pot fi luate în considerare.

(6)      Furnizorul și Cumpărătorul își asumă condițiile și termenii de livrare și plată ca fiind exclusiv cei menționați în clauzele convențiilor, anexelor sau actelor modificatoare ale acestora, clauze negociate și agreate de comun acord prin semnarea documentelor menționate la art 1 alin (4) și alin (5). În ceea ce privește consultările efectuate anterior contractării, se aplică în mod exclusiv Art 13 (13) și (14).

PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA, TERMENE de PLATĂ și de LIVRARE.

Art. 2 –  Pentru produsele livrate, Cumpărătorul va plati Furnizorului un pret calculat, in termenul si conditiile din Anexa 2 ‘’Contract/Convenție’’.

Art. 2.1. – Preturile se inteleg in general ExW depozit ALUKÖNIGSTAHL Bucuresti, România conform INCOTERMS valabil, fără TVA și nu includ costurile de transport și orice servicii conexe.  Toate cheltuielile suplimentare, precum ambalajele (paleți de lemn, rastele metalice etc) cat si cheltuielile pentru asigurare suplimentară sunt suportate de către Cumpărător.

Art. 2.2.  – Pretul este mentionat in EURO iar cursul de facturare va fi cursul de vanzare al Bancii Unicredit Bank din data livrarii marfii. Platile se pot face in urmatoarele conturi :

RO25 BTRL RONC RT0V 0563 0901 deschis la Banca Transilvania,

RO83 RZBR 0000 0600 02638172 deschis la RAIFFEISENBANK, Suc. Alba Iulia,

RO69 BACX 0000 0000 30142310 deschis la Unicredit Bank, Suc. Decebal.

Platile efectuate de Cumpărător catre Furnizor se vor contabiliza in ordinea celor mai vechi facturi neachitate. Furnizorul are dreptul sa factureze periodic diferenta de curs valutar dintre data emiterii facturii/livrarii marfii si dataincasarii ei in contul furnizorului. Prețurile indicate în listele AKS de prețuri, precum și alte oferte ale AKS sunt valabile până la data modificarii exprese.

Art. 2.3. – In cazul in care Cumpărătorul nu efectueaza plata in termenele contractuale, Furnizorul isi rezerva dreptul sa factureze penalitati de intarziere de 0,04 % din suma neachitata pe zi calendaristica de intarziere.

Art. 2.4 – Furnizorul va stabili o limita de credit pe baza analizei de bonitate a Cumpărătorului, limita ce va fi precizata in conventia de baza. Aceasta limita de credit se va reanaliza periodic si, in functie de respectarea termenelor de plata si a cifrei de afaceri realizata, poate fi marita sau scazuta. In cazul in care limita de credit este atinsa in sensul ca valoarea facturilor neachitate este egala cu limita de credit, părțile vor încerca pe cale amiabilă și cu bună credință să găsească soluții de surmontare a acestui impediment de livrare prin identificarea unor mecanisme de plată directă a produselor de la dezvoltator/garanți, prin utilizarea unor garanții sau a altor instrumente de plată, bancare, financiare ori contractuale menite să ajute pe Cumpărătorul aflat în această postură. În ipoteza imposibilității găsirii acestor soluții comerciale, Furnizorul poate să decidă încetarea  sau suspendarea livrării pînă la soluționarea acestor probleme cu efect financiar asupra plății prețului. Dupa ce (i) s-a achitat soldul scadent, (ii) a fost identificată soluția comercială sau (iii) la termenul stabilit de părți expres, incetarea/suspendarea nu vor mai produce efecte.

Art 2.5 – Cumpărătorului i s-a explicat ca Furnizorul poate aplica măsura încetării sau suspendării livrării si in cazul in care sunt facturi neachitate de 120 zile calendaristice de la data emiterii facturii chiar daca Cumpărătorul nu a atins limita de credit in conditiile art 2.4. Părțile pot stabili bonificații pentru plata anticipată a prețului de către Cumpărător .

Art. 2.6   –  CEC-urile si Biletele la Ordin emise de catre Cumpărător pentru garantarea sau/si efectuarea platilor sunt promisiuni ferme de plata. Data platii se considera data incasarii.

Art. 2.7. – Preturile si termenele de livrare ale fiecarei comenzi sunt vizibile pe portalul AKS (https://clienti.alukoenigstahl.ro) sau pot fi confirmate in scris. Listarea pe portal sau obtinerea confirmarii in scris dovedeste prelucrarea comenzii. Termenele de livrare sau de prestare a serviciilor (denumite în continuare în mod colectiv „Termen” sau „Termen de livrare”) au caracter obligatoriu doar dacă sunt listate pe portal sau confirmate expres de AKS. Imposibilitatea de a respecta un Termen de Livrare, care nu a avut caracter obligatoriu, îi va acorda în toate cazurile Cumpărătorului dreptul de a-și afirma drepturile sale legale (în special: rezilierea contractului) în cazul în care, numai după trecerea unei perioade de grație de cel puțin 30 de zile lucrătoare, AKS nu a reușit să livreze bunurile/să presteze serviciul. Părțile plafoneaza răspunderea Furnizorului la 5% din valoarea netă a contractului pentru prejudiciul efectiv cauzat.

Art. 2.8.- Partile prezuma ca reprezentantii (terti sau angajatii lor) care proceseaza sau/si confirma comenzi, plati, efectueaza livrari sau/ si receptionează marfuri sunt imputerniciti in acest sens sa semneze cu sau fara stampila documentele necesare punerii in executare a acestui contract, acte care creaza obligatii partilor semnatare fara obiectii in acest sens.

Art. 2.9. – Cumpărătorul intelege ca termenele de livrare a profilelor cu lungimi speciale, adica diferite de lungimea standard, specificata in lista de preturi / cataloage de comanda in vigoare, pot sa difere de cel al profilelor cu lungimi standarde sau cele de stoc. De asemenea pretul unitar al profilelor cu lungimi speciale poate fi diferit de pretul unitar al profilelor cu lungimi standard.

In cazul articolelor care nu sunt prezentate in lista materialelor de stoc pot fi decalări fata de termenul de livrare a materialelor de stoc. Eventuale defectari ale matritei de extrudare pot influenta negativ termenul de livrare, caz in care Furnizorul va anunta Cumpărătorul.

Art. 2.10.  – Partile sunt de acord ca profilele cu lungimi speciale sau alte articole atipice care nu figureaza in lista de stoc ALUKÖNIGSTAHL valabila la momentul comenzii, vor fi garantate cu instrumente de plata/plăți în avans/ scrisori de garanție etc. In cazul renuntarii la comanda sau/si in caz de neplata, Furnizorul va avea dreptul de a executa garantia, Cumpărătorul obligandu-se sa ridice marfa adusa special pentru el.

Art. 2.11. – Pentru comenzile Cumpărătorului, intocmite de acesta pe baza unei calculatii de materiale efectuate de catre Furnizor, responsabilitatea cu privire la cantitatile, specificatiile tehnice si codurile produselor comandate ramane in sarcina Cumpărătorului.

Art. 2.12          În cazul în care incapacitatea AKS de a respecta  un Termen de livrare se datorează unui caz de forță majoră sau altor evenimente în afara controlului AKS, atunci acea perioadă de livrare începe să curgă numai în momentul în care obstacolul este eliminat, plus un termen rezonabil de pregătire ulterior. Cele menționate mai sus se aplică, de asemenea, în cazul în care apar astfel de evenimente în timpul unei întârzieri existente. Următoarele situații enumerate exemplificativ, se consideră echivalentul evenimentelor care fac obiectul primului paragraf din prezentul articol: defectarea matriței de extrudare, măsuri de schimb valutar și alte acte suverane, greve, întreruperi ale unor operațiuni pentru care nu AKS este responsabili (de exemplu, incendii, defecțiuni ale unor utilaje, lipsa de materii prime sau energie), perturbări ale rutelor de transport, întârzieri cu privire la import/vămuire, precum și orice alte circumstanțe care afectează în mod substanțial capacitatea Furnizorului sau face imposibilă efectuarea livrărilor AKS de bunuri și servicii. Este irelevant dacă aceste circumstanțe apar în sfera de activitate AKS sau în cea a unui furnizor al AKS. AKS va comunica Cumpărătorului cât mai curând posibil orice întârzieri care par probabile. Forta majora sau evenimentele asimilate, exonereaza partile de responsabilitatile lor pentru neindeplinirea partiala sau totala a obligatiilor lor respective asumate in conformitate cu prezentele Conditii Generale de Livrare.  Aceasta nu va avea efect asupra obligatiilor de plata deja scadente in momentul in care evenimentul neprevăzut își produce efectele.

Art .2.13         În cazul lucrărilor/construcțiilor/ soluțiilor speciale etc., perioadele de livrare se consideră prelungite în caz de livrare necorespunzătoare, imprevizibilă din cauza defectării unor utilaje/altor obstacole tehnice, dar cel puțin cu aceeași perioadă cu care evenimentul neprevăzut continuă, chiar și în cazul în care astfel de evenimente apar în timpul unei întârzieri existente.

Art. 2.14          În cazul în care executarea contractului devine nerezonabilă pentru una dintre părți din cauza evenimentelor relatate mai sus, respectiva parte poate rezilia contractul.

Art. 2.15          Perioada de livrare convenită nu va începe înainte de furnizarea de către AKS a unei Confirmări a Comenzii și, în plus, va fi în orice caz supusă condiției suspensive ca toate întrebările tehnice și comerciale dintre părți să fi fost soluționate, iar Cumpărătorul să fi îndeplinit toate obligațiile care îi revin, inclusiv, dar fără a se limita la orice certificate de reglementare sau aprobări care pot fi necesare, orice avans care este posibil să fi fost agreat, furnizarea de scrisori de credit sau de garanție sau o altă garanție. În cazul în care Cumpărătorul nu furnizează oricare dintre acestea, termenul de livrare va începe să curgă numai după o perioadă de timp rezonabilă de la eliminarea tuturor obstacolelor. În cazul unor întârzieri apărute în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor suspensive stabilite mai sus și considerate ca intrând în sfera de responsabilitate a Cumpărătorului, orice Termene de livrare convenite sunt considerate ca fiind prelungite cu durata de apariție a întârzierii până la momentul în care condițiile suspensive menționate anterior sunt îndeplinite.

Art. 2.16          În cazul unei modificări ulterioare a unei Comenzi confirmate de Furnizor pentru produse/servicii care urmează să fie prestate, AKS are dreptul de a prelungi unilateral Termenul de livrare cu un interval de timp rezonabil. În cazul în care numai anumite părți ale unei Comenzi/ale serviciilor care urmează să fie prestate sunt modificate ulterior, dreptul AKS de a prelungi Termenul de livrare este (în caz de dubiu) considerat a acoperi întreaga comandă/toate serviciile care urmează să fie prestate.

Art. 2.17          Termenul de livrare va fi considerat respectat în cazul în care bunurile au fost livrate la depozitul AKS, anterior expirării termenului de livrare. În cazul în care este necesară Recepția, data convenită a Recepției va prevala, cu excepția cazurilor de refuz bine întemeiat de a accepta în mod oficial bunurile și serviciile. În absența unui acord cu privire la orice astfel de dată, se consideră  esențială pentru contract data la care AKS va notifica faptul că este pregătit pentru procesul de Recepție al mărfurilor/data la care AKS optează să să presteze serviciile („Disponibilitatea pentru Recepțíe”).

Art. 2.18          În cazul în care livrarea de către AKS/Recepția bunurilor/prestarea serviciilor este întârziată din motive imputabile Cumpărătorului, AKS va percepe de la acesta costurile care rezultă ca urmare a întârzierii, începând din momentul trecerii unei perioade de 30 de zile lucratoare de la data la care livrarea/Recepție/prestarea serviciilor ar fi trebuit să aibă loc (sau data la care s-a primit notificarea privind Disponibilitatea pentru Recepție). În orice caz, AKS are dreptul, fără a fi nevoie să dovedească orice daune sau cheltuieli efective, să solicite o compensație rezonabilă de la Cumpărător pentru orice depozitare a bunurilor care devine necesară ca urmare a întârzierii și/sau pentru păstrarea forței de muncă disponibile și/sau a altor elemente de proprietate disponibile pentru prestarea serviciilor.

Art. 2.19          Părțile interzic de principiu răzgândirea. Cumpărătorul înțelege că AKS este distribuitor într-un sistem industrial de producție care se bazează pe programarea și prioritizarea fiecarei comenzi în fabricile și facilitățile de producție ale producătorului acestora. O comandă odată confirmată de către AKS este pusă în executare de fabrica corespondentă și generează costuri.

De aceea, dacă Cumpărătorul decide să se răzgândească din orice motiv în privința achiziționării mărfurilor atunci va suporta următoarele costuri care după caz (i) orice cost de producție preț facturat către AKS de către producător (ii) costuri indirecte cu personalul de vanzari și tehnic al AKS (iv) orice cost de transport și livrare (v) orice cost de depozitare/manipulare/paza/asigurare sau (vi) orice pierderi sau daune imputate AKS sau care sunt aplicabile conform acestui Contract, Convențiilor și anexelor contractuale.

Aceste costuri se pot aplica cumulativ sau separat, corespunzător momentului în care survine decizia Cumpărătorului și vor fi justificate de AKS prin documente justificative. Costurile se pot reține de către AKS din orice avans încasat sau se pot trage/solicita spre încasare din orice instrument financiar/bancar/comercial aflat în posesia AKS sau la dispoziția AKS.

Chiar și în această situație, părțile vor încerca să găsească soluții comerciale și de comun acord înainte de aplicarea acestor sancțiuni.

EXPEDIERE, INCARCARE – DESCARCARE,

Art. 3. – Conditiile de livrare specifice pot fi convenite de parti, caz in care vor fi anexate prezentelor Conditii Generale de Livrare.

Art. 4. – Furnizorul are dreptul de a efectua livrări parțiale iar obligația de livrare nu se consideră a fi încălcată dacă cantitatea de marfă este de +/- 10% din totalul livrării respective. Diferențele care pot decurge din această marjă, vor fi reglate la livrare următoare.

Art. 5. – In momentul in care marfa paraseste depozitul, riscurile vor fi preluate de Cumpărător, mai putin cand transportul este asigurat de catre FURNIZOR. Eventualele costuri care pot aparea in timpul receptionarii marfii, vor fi suportate de Cumpărător.

Art. 6.  – Modul de ambalare este cel stabilit in lista de preturi sau in cataloagele de comanda in vigoare.

Art. 7

(1)      Orice deficiente cantitative sau calitative vor fi comunicate in scris Furnizorului in maxim 5 zile de la receptie, situatie in care acesta din urma trebuie sa-si trimita un delegat pentru verificarea produselor. Pentru reclamatiile ce apar dupa expirarea acestui termen, Furnizorul nu mai are nici o obligatie de a remedia deficientele cantitative sau calitative, in afara viciilor ascunse.

(2)      Furnizorul este obligat sa remedieze deficientele cantitative sau calitative in cel mai scurt timp posibil din momentul sesizarii.

(3)      Reclamatiile privind deteriorarea suprafetelor profilelor sunt acceptate de FURNIZOR in cazul in care acestea se sesizeaza inainte de a fi vopsite. In cazul in care, la cererea Cumpărătorului, marfa se livreaza la vopsitorie, acesta se obliga sa faca receptia atat calitativa cat si cantitativa cu firma de vopsitorie si va anunta eventualele nereguli. Profilele deteriorate se returneaza Furnizorului  in termen de 7 zile calendaristice. In caz contrar profilele livrate in schimb vor fi facturate.

(4)      In depozitul de la ALUKÖNIGSTAHL se incarca mecanic numai camioanele decopertabile avand platoul mai lung decat profilele care vor fi livrate. Incarcarea manuala a marfii in camioanele nedecopertabile se face pana la 250 kg. Si in acest caz platoul camionului trebuie sa fie mai lung decat lungimea profilelor.

(5)      In general marfurile nu se returneaza. Returnările (acceptarea bunurilor fără defecte livrate anterior, la cererea Cumpărătorului) sunt posibile numai în cazul în care AKS a consimțit în mod expres acest lucru. Ca regulă de bază, numai mărfurile de stoc pot fi returnate, cu condiția ca acestea să fie în ambalajul lor original (ambalaj intact), într-o stare perfectă, nefolosite, neprelucrate, nevopsite și neasamblate. Bunurile care sunt livrate în unități de ambalare (UA) pot fi acceptate la retur numai în UA întregi. În cazul în care AKS va accepta în mod voluntar returnarea de bunuri, va avea dreptul să ceară Cumpărătorului să plătească tariful de manipulare și anume suma reprezentând până la 20% din valoarea pretului facturat a bunului de returat, dar nu mai puțin de 100 euro. Acest tarif acoperă acceptarea și inspectarea mărfurilor de către AKS și manipularea/depozitarea acestora. În plus, AKS va avea dreptul să solicite compensații pentru orice diminuare a valorii bunurilor care se poate să fi apărut între timp. În orice caz, bunurile care sunt produse la cerințele individuale/speciale ale Cumpărătorului nu pot fi returnate.

Art. 8 -La livrarea marfurilor sunt permise abateri, conditionate din punct de vedere tehnic, referitoare la greutate, lungime, numarul de bucati, aceste abateri vor corespunde normelor DIN EN ISO 9001.

Art. 9. – Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza, în cazuri considerate de el justificate anularea/modificarea Comenzii Cumpărătorului.

Art. 10 – In cazul acceptarii anulării/modificarii Comenzii, Furnizorul isi rezerva dreptul de a percepe, in functie de valoarea si tipul marfurilor, un tarif de anulare/modificare de până la 20 % din valoarea bunurilor care fac obiectul anulării/modificării,  in cazul eventualelor schimbari din partea Cumpărătorului dupa prelucrarea și confirmarea comenzii.

Art. 11. – Furnizorul va pastra marfa de stoc neridicata de catre Cumpărător fara costuri de depozitare pe o perioada de 30 zile lucratoare de la anuntarea acestuia despre sosirea marfii. Dupa acest termen, Furnizorul isi rezerva dreptul de a revinde catre terti articolele de stoc fara orice preaviz si fara ca, Cumpărătorul sa poata avea pretentii asupra acestor marfuri sau sa invoce eventuale daune avand legatura cu aceste marfuri. Daca, pana la expirarea termenului de 30 de zile lucratoare Cumpărătorul solicita expres pastrarea marfurilor pe o perioada mai indelungata in depozitul Furnizorului, termenul maxim de depozitare suplimentar va fi de 20 zile lucratoare cu aplicarea tarifului de 0,6 % + TVA, pe zi calendaristica, din valoarea marfurilor depozitate.

Cumpărătorul nu va avea dreptul sa reclame marfurile comandate si nelivrate in conditiile de mai sus.

In situatia in care Cumpărătorul a achitat un avans, dupa trecerea termenului suplimentar de depozitare in conditiile de mai sus art. 10 si art. 11,

Furnizorul:

(i) are dreptul sa retina tariful de depozitare prin deducere din suma avansata si
(ii) are dreptul sa revanda marfa catre terti, caz in care, are obligatia de a restitui diferenta de avans catre Cumpărător.

In cazul in care Cumpărătorul v-a comanda din nou aceleasi articole din cele realocate catre terti, vanzarea se va face numai in conditiile de pret rezultate din negociere la data acestei AKS comenzi.

Pentru articolele neridicate, aduse in mod special la comanda Cumpărătorului, Furnizorul va percepe un tarif de 0,6 % + TVA, pe zi, din valoarea acestora pe intreaga perioada de depozitare.

Pentru marfa de stoc sau pentru marfa specială, neridicata de Cumpărător după trecerea unui termen total de 3 luni de la anuntarea acestuia despre sosirea mărfii, Furnizorul are dreptul de (i) a incasa toate garantiile pe care le deține, (ii) de a factura tariful de depozitare pe întreaga perioada de 3 luni și (iii) de a vinde marfa. Sumele rămase, după vânzare și după imputarea din prețul vânzării a tuturor creanțelor Furnizorului asupra Cumpărătorului, se vor transfera Cumpăratorului sau, după caz, se vor pune la dispoziția acestuia într-un cont de consemnațiune.

TRANSPORT. TRANSFERUL RISCULUI ȘI REFUZUL ACCEPTĂRII

Art. 12 (1) În cazul în care nu s-a convenit altfel, AKS va stabili ruta de transport și mijloacele de transport, precum și expeditorul/transportatorul mărfurilor. În absența unor instrucțiuni speciale din partea Cumpărătorului, livrările AKS se vor efectua conform celei mai bune judecăți și celor mai bune cunoștințe ale AKS și fără nicio garanție că FURNZIORUL a selectat cel mai rapid și mai ieftin mod de livrare . În cazul în care Cumpărătorul solicită altă modalitate de transport decât cea aleasă de AKS (mijloc de transport și/sau rută de transport), Cumpărătorul va suporta costurile suplimentare aferente. În cazul expedierii cu un vehicul, indiferent dacă transportul se face cu propriile vehicule AKS sau cu vehiculul unui terț, livrarea bunurilor AKS se efectuează pe baza descărcării la punctul de descărcare/la marginea bordurii căii de acces. Punctul de descărcare trebuie să fie accesibil pentru toate tipurile de vehicule de marfă, inclusiv vehicule grele sau agabaritice pe un drum care este acceptabil, indiferent de condițiile impuse.

(2)      La data și locul descărcării, Cumpărătorul trebuie să asigure pe cheltuiala sa personal calificat pentru manipularea/descărcarea mărfurilor.

(3)      La momentul la care bunurile sunt predate unui expeditor/transportator de mărfuri, dar în orice caz nu mai târziu de momentul în care bunurile părăsesc depozitul AKS, are loc transferul complet al riscului către Cumpărător, indiferent dacă FURNZIORUL și-a asumat responsabilitatea de a efectua servicii suplimentare, cum ar fi, de exemplu, costurile de transport sau livrarea bunurilor respective la destinație. Transferul riscului în momentul în care bunurile sunt predate expeditorului/transportatorului se aplică, de asemenea, fiecărei livrări parțiale individuale.

(4)      Riscul se transferă la Cumpărător, la data semnării avizului de însoțire a mărfurilor. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la Art. 13 și Art 17 din prezentul document, recepția nu poate fi refuzată din cauza unor defecte  minore. În cazul în care, după predarea mărfurilor recepția este întârziată sau nu poate fi efectuată din motive care nu  sunt imputabile AKS, riscul mărfurilor se consideră transferat Cumpărătorului la sfârșitul termenului de recepție despre care Cumpărătorul a fost informat cu privire la disponibilitatea Furnizorului de a participa la recepție.

(5)      În cazul în care, fără vreo vină din partea AKS, transportul către locația prevăzută în termenul prevăzut se dovedește a fi imposibilă sau accesul în incinta indicată de Cumpărător este interzis sau refuzat, AKS  are dreptul să expedieze mărfurile către o altă locație; orice costuri suplimentare prilejuite de acest lucru vor fi suportate de Cumpărător.

(6)      Ca regulă de bază, bunurile pot fi livrate neambalate și fără nicio protecție împotriva ruginii sau a altor efecte adverse. În măsura în care s-a convenit astfel în mod expres,  livrările se efectuează ambalate. AKS va face aranjamentele necesare pentru ambalare, măsuri de protecție și/sau  echipamente de transport, în conformitate cu propria  experiență și standardul AKS obișnuit, pe cheltuiala Cumpărătorului.

(7)      Cumpărătorul are obligația de a  pune întrebări AKS cu privire la standardul de ambalare obișnuit în ceea ce privește bunurile care urmează să fie livrate. În calitate de Furnizor, AKS este de acord în măsura posibilităților, ca într-un astfel de caz să furnizeze Cumpărătorului informațiile relevante și, după  caz, să ofere un alt tip de ambalaj, la cererea Cumpărătorului. Cumpărătorul va suporta costurile suplimentare apărute cu acest prilej. AKS nu va accepta returnarea de materiale de ambalaj de unică folosință.

(8)      Cumpărătorul va prelua bunurile/serviciile imediat după notificarea disponibilității AKS de a le furniza. Fiecare livrare parțială se consideră a constitui o tranzacție separată și poate fi facturată de AKS separat.

CALITATE SI GARANTII.

Art. 13.

(1)        Cumpărătorul va inspecta imediat bunurile/ serviciile preluate cu cea mai mare atenție la primirea acestora pentru a verifica integralitatea, corectitudinea și lipsa defectelor și va comunica orice defecte descoperite. Cumpărătorul va transmite reclamația/solicitarea  sa în scris,  sub sancțiunea pierderii dreptului la  reclamație, cu promptitudine, împreună cu o descriere verificabilă a oricăror defecte. Această solicitare trebuie transmisă nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la livrare/prestarea serviciilor. În ceea ce privește defectele care nu au putut fi constatate într-o astfel de perioadă chiar și după o examinare atentă, aceeași procedură se aplică de la data descoperirii lor sau de la data la care acestea ar fi putut fi descoperite; orice tratament și/sau prelucrare a bunurilor/utilizare ulterioară a serviciilor trebuie să fie, de asemenea, întreruptă imediat. La expirarea termenului de 12 (douăsprezece) luni de la data livrării mărfurilor/prestării serviciilor, AKS nu va mai avea, niciun fel de responsabilitate pentru defecte. În cazul în care mărfurile sunt expediate către terți (de ex. vopsitorie) în conformitate cu termenii comenzii:

(i) Cumpărătorul are obligația de a efectua recepția la locația terțului, înainte ca marfa să fie procesată/roluită/vopsită/tăiată/eloxată etc iar

(ii) perioadele de inspecție și obligația de înștiințare încep să curgă de la data semnării avizului de însoțire a mărfurilor și

(iii) termenul de 5 zile lucrătoare pentru eventuale reclamații se aplică doar dacă marfa nu a fost procesată/roluită/vopsită/tăiată/eloxată etc.

(2) Cumpărătorul va avea obligația de a oferi AKS o mostră a bunurilor defecte sau a componentei defecte cât mai repede dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la notificarea defectului, pentru a da posibilitatea reprezentanților AKS să efectueze o examinare (preliminară) a defectelor semnalate . Furnizorul are opțiunea de a solicita Cumpărătorului să trimită mostra la AKS sau să o colecteze prin personalul/colaboratorii AKS. Cumpărătorul trebuie să acorde AKS și oricăror colaboratori ai AKS accesul la locul în care sunt păstrate bunurile (șantierul de construcție, depozit, atelier etc.), în scopul de a facilita o examinare cuprinzătoare a bunurilor defecte, precum și orice măsuri de remediere care pot fi necesare. În cazul în care furnizarea unei probe este posibilă, iar Cumpărătorul nu respectă această obligație în termen util sau în cazul în care Cumpărătorul refuză să permită inspectarea bunurilor, furnizorul este exonerat de răspundere. .

(3) În cazurile în care reclamația este justificată și este depusă în timp util în condițiile din acest articol, AKS are opțiunea fie de a accepta returnarea bunurilor defecte și de a le înlocui cu bunuri care nu prezintă defecte, fie de a elimina defectul printr-o prestație ulterioară. După trecerea termenului de 60 de zile pentru eliminarea defectului fără niciun rezultat sau dacă defectul nu poate fi eliminat, Cumpărătorul va avea dreptul de a formula o cerere de reducere a prețului fără a avea dreptul de a denunta rezilia contractul din această cauză.

(4) Perioada de garanție este de 12 (douăsprezece) luni. Perioada de garanție nu începe să curgă din nou atunci când sunt furnizate mărfuri înlocuitoare.

(5) În cazul în care după solicitările AKS, Cumpărătorul nu oferă oportunitatea personalului sau colaboratorilor AKS de a inspecta defectul sau de a efectua o inspecție vizuală în scopul examinării sau nu face acest lucru într-un termen rezonabil sau în cazul în care Cumpărătorul nu returnează către AKS bunurile reclamate în acest scop, Cumpărătorul va pierde orice drepturi de garanție pe care le poate avea în legătură cu acea reclamație.

(6) În ceea ce privește costurile directe generate de înlocuire, dacă și în măsura în care reclamația Cumpărătorului se dovedește a fi bine fundamentată, părțile stabilesc următoarea procedură ca fiind aplicabilă:

(i) fie AKS își va asuma costurile manoperei măsurii de remediere a elementului de înlocuire, inclusiv expedierea și garanția manoperei fie

(ii) Cumpărătorul poate remedia el însuși sau prin terti defectul la un cost pre-aprobat de AKS asigurând manopera și orice alte operațiuni necesare, caz în care garanția manoperei este în sarcina Cumpărătorului Orice costuri suplimentare, în special costurile indirecte, de exemplu montare, demontare, reasamblare, schele, măsuri de securitate și siguranță și cheltuieli care au fost prestate inutil/repetitiv și fără obținerea unui rezultat nu sunt considerate costuri directe pentru remedierea/înlocuirea bunurilor și, prin urmare, sunt suportate de către Cumpărător.

(7) Pentru situația menționată în art 13

(7) (ii), cu acordul expres și prealabil al AKS, Cumpărătorul poate, de asemenea, remedia defectul el însuși sau prin terti („Prestație înlocuitoare”). AKS va suporta doar costurile acestora în măsura prevăzută în secțiunea Art. 13

(7) (ii) (costuri directe raportate la costurile proprii maxime ale Cumpărătorului, nicio rambursare a costurilor indirecte) și numai în măsura în care AKS a fost de acord, în scris, cu devizul detaliat și exhaustiv de costuri anterior efectuării de către Cumpărător a Prestației înlocuitoare. Indiferent de cele de mai sus, Cumpărătorul va avea dreptul de a efectua Prestația înlocuitoare numai în cazul în care există un risc pentru siguranța operațională și riscul potențial se dovedește a fi bine fundamentat, sau în cazul în care este necesar să se facă acest lucru în scopul evitării apariției și altor defecte . Cu respectarea condițiilor din acest aliniat, AKS va suporta costurile Prestației înlocuitoare efectuate de către Cumpărător în limita prevăzută în Art. 13

(7) (ii) (costuri directe raportate la costurile proprii maxime ale Cumpărătorului, nicio rambursare a costurilor indirecte), cu condiția ca acestea să fi fost necesare și Cumpărătorul să fi notificat cu promptitudine AKS în scris cu privire la intenția sa de a efectua Prestația înlocuitoare. Devizul propus de Cumpărător va fi examinat de personalul AKS și va fi ajustat dacă, în mod întemeiat și argumentat, din punct de vedere tehnic și al costurilor de piață, AKS solicită în scris această modificare.

(8) În conformitate cu Art. 1 (3), se remarcă în mod specific că abaterile de culoare în cazul anodizărilor, acoperirilor sub formă de pulbere și altor acoperiri cu vopsea nu constituie un defect în măsura în care acestea se află în limitele normelor și standardelor aplicabile. Acest lucru se aplică, în special interacțiunii dintre părțile individuale, sau pentru produsele compuse din mai multe părți, astfel cum figurează în cataloage și desene, în cazul în care și în măsura în care nu AKS a furnizat nicio garanție sau declarație expresă în scris în ceea ce privește astfel de calități.

(9) Executarea de elemente/componente/bunuri utilizînd produsele AKS, peste dimensiunea maximă stabilită în catalog sau în calcule necesită o aprobare scrisă din partea Furnizorului. Executarea acestor lucrări fără aprobarea scrisă expresă a Furnizorului duce la pierderea garanției de către Cumpărător. Permisiunea expresă trebuie să identifice codurile de produs AKS confom catalogului.

(10) În cazul solutiilor speciale de prelucrare conform cerinței exprese a clientului, Cumpărătorul se obliga sa execute si sa verifice (la cerere sa testeze mostre executate conform desenelor/prescriptiilor primite si transmise lor de la partenerul nostru Jansen/Schuco e.g.). Aceste teste vor fi certificate conform normelor in vigoare de catre o institutie/organism acreditat. Orice tip de deficienta tehnica aparuta/semnalată in urma testării trebuie semnalate în scris de Cumpărător către Furnizor inainte de lansarea in productia de serie. Dacă testarea era necesară tehnic și nu a fost efectuată de Cumpărător sau dacă Cumpărătorul nu raportează Furnizorului deficiențele apărute pe durata testării, Cumpărătorul pierde

(i) orice drepturi de asigurare a garanției/remedierii/înlocuirii din partea Furnizorului,

(ii) drepturi la daune sau alte compensații sau/și

(iii) dreptul de a reclama orice alte defecte având legătură sau care sunt cauzate direct sau indirect de deficiența apărută în testare și neraportată Furnizorului, Cumpărătorul asumându-și integral consecințele patrimoniale ale unei astfel de decizii. Dacă Cumpărătorul semnalează deficiența către Furnizor înainte de lansarea în producția de serie, atunci Furnizorul va identifica soluții tehnice alternative, pe care le va transmite către Cumpărător. AKS nu își asumă răspunderea în astfel de cazuri care simplică defecte ulterioare ale producției în serie. Consultările/calculațiile oferite de membrii personalului AKS nu vor fi clasificate drept „angajament al specialiștilor externi”; în ceea ce privește aceste servicii, se aplică Art. 13 (13).

(11) Reclamatiile aparute la ferestre, usi sau fatade din cauza folosirii ALTOR accesorii decat cele proiectate si distribuite conform cataloagelor ALUKÖNIGSTAHL, nu vor fi luate în considerare și folosirea acestor accesorii duce la pierderea garantiilor SCHÜCO / Alukönigstahl. Furnizorul nu raspunde pentru modul de taiere, vopsire, asamblare si/sau punere in opera in orice mod a materialelor pe care le livreaza Cumpărătorului sau pentru alte asemenea operatiuni executate de catre Cumpărător. Cumpărătorul confirma prin semnare ca a fost informat de catre FURNIZOR ca, pentru taiere, asamblare si/sau punere in opera in orice mod a materialelor livrate sau pentru alte asemenea operatiuni sunt necesare(i) echipamente profesionale speciale din cataloagele Schüco si (ii) personal specializat/ calificat.

(12) Conditiile pentru garantia SCHÜCO sunt:

(i) Folosirea exclusiva a profilelor, accesoriilor si feroneriilor din cataloagele actuale;

(ii) Respectarea prevederilor de prelucrare a materialelor SCHÜCO in vigoare in momentul prelucrarii acestora.

(iii) Respectarea prescriptiilor tehnice de montaj valabile, precum si respectarea regulilor fizicii constructiilor.

(iv) În cazul in care Cumparatorul contracteaza vopsirea direct cu o firma de vopsitorie, acesta se angajeaza sa ceara, prin contractul cu vopsitoria, respectarea intocmai de catre vopsitorie a normelor Schüco. Garantia pentru calitate in acest caz, se solicita direct de la vopsitorie.

(13) Dacă și în măsura în care părțile nu au convenit altfel în mod expres în scris, consultanța acordată anterior contractării (inclusiv pregătirea de schițe, desene, propuneri de construcții și procese, etc.) sunt realizate în mod gratuit, din curtoazie, și sunt fără caracter obligatoriu. Cumpărătorul nu va avea nicio pretenție în ceea ce privește serviciile de consultanță și nu va dobândi alte revendicări și/sau drepturi, indiferent de natura lor juridică, ca urmare a serviciilor de consultanță. AKS nu va avea nicio responsabilitate pentru orice astfel de consultări.

(14) Cumpărătorul are obligația să se asigure prin pregătirea de prototipuri sau prin întreprinderea altor măsuri adecvate, că proiectele, structurile, procesele etc. pe care AKS le propune sunt potrivite pentru scopurile sale. În special, Cumpărătorul se va asigura în plus că orice utilizare a informațiilor, indiferent dacă informațiile sunt furnizate sub formă materială sau imaterială, nu constituie o încălcare a drepturilor de protecție sau a drepturilor de proprietate intelectuală care aparțin AKS sau unor terțe părți sau nu constituie o încălcare de orice fel a legii.

(15) În cazul nerespectării specificațiilor tehnice în condițiile menționate în acest contract, Cumpărătorul va pierde toate drepturile de a ridica pretenții privind garanția, daune și alte pretenții/solicitări.

Art. 14. – Cumpărătorul este constient ca pentru buna functionare a feroneriilor este necesara intretinerea periodica a acestora. Cheltuielile acestor lucrari vor fi suportate de catre Cumpărător.

Art. 15.

(1) Cumpărătorul are dreptul de a face referiri la marcile/logoul/emblema ALUKÖNIGSTAHL, SCHÜCO sau/si JANSEN – detinute de FURNIZOR sau pentru care acesta are sau poate obtine la nivel de grup permisiunea de folosire/licențiere, in ofertele date respectiv in contractele semnate sau in web site, poze, etc. doar

(i) in cazul in care la lucrarile executate au fost folosite doar articole comercializate de ALUKÖNIGSTAHL si au fost respectate prevederile cataloagelor in vigoare

(ii) cu acordul scris al ALUKÖNIGSTAHL și

(iii) cu respectarea strictă condițiilor din acordul AKS. În oricare situație și indiferent de conținutul acordului AKS, această clauză și acordul menționat nu dă dreptul Cumpărătorului să își constituie drepturi asupra acestor elemente de proprietate intelectuală ori industrială sau asupra unor elemente/foneme/semne neidentice dar similare, chiar dacă gradul de similaritate ar fi acceptabil pentru înregistrare din punctul de vedere al procedurilor autorităților competente/abilitate (OAMI, OSIM, WIPO e.g.).

(2) Referintele colective la portofoliul Cumpărătorului prin care marcile/emblemele sus mentionate apar impreuna cu alte marci de prestigiu locale sau internationale, pot fi folosite fara acordul prealabil al Furnizorului cu limitarile si in conditiile prezentului articol.

(3) Pentru campanii de publicitate – difuzarea pe mai multe canale de comunicare a unui/ unor mesaje publicitare – in care Cumpărătorul ar dori sa foloseasca referinte la marcile sus mentionate, acesta trebuie sa obtina acordul scris, expres al Furnizorului.

(4) In situatia in care se ajunge la un litigiu in instantă intre Cumpărător si FURNIZOR, permisiunea implicita sau expresa de a face referiri la marcile sus mentionate înceteaza de drept la data primelor notificari care semnaleaza iminenta acestui litigiu sub sanctiunea de daune interese. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE. REZERVA PROPRIETĂȚII.

Art. 16.

(1)Transferul dreptului de proprietate de la FURNIZOR la Cumpărător are loc la data achitarii contravalorii facturilor. Dreptul de a invoca sau nu rezerva proprietății în caz de neplată, este opțiunea exclusivă a AKS. În ipoteza neinvocării, AKS își va recupera creanța sa potrivit acestui contract și legislației aplicabile prin utilizarea oricăror instrumente financiar/bancare deținute precum și prin reținera avansurilor sau a altor sume în contul celei mai vechi datorii neachitate.

(2) Toate bunurile facturate de către AKS vor rămâne în proprietatea Furnizorului (bunuri supuse rezervării titlului de proprietate), indiferent dacă mărfurile au fost livrate și riscul se poate să fi fost transmis către Cumpărător sau, separat de orice alte prevederi ale acestor Termeni și Condiții, până în momentul în care Cumpărătorul a achitat toate pretențiile AKS, inclusiv, orice cerere de plată a unor sume restante la care Furnizorul are sau poate avea dreptul conform relațiilor AKS contractuale. AKS are opțiunea de a exercita sau nu dreptul de rezervă a proprietății în raport cu natura bunurilor livrate (de stoc sau speciale) și/sau situația lor de facto (depozitare, stare fizică, eventuala uzură pentru echipamente etc).

(3) În cazul unei încălcări din partea Cumpărătorului, în special în caz de neplată, AKS va avea dreptul să reia în posesie bunurile respective fără nicio plată, după trecerea unei perioade de grație rezonabile de la data scadenței facturilor, termen și durată a termenului la opțiunea exclusivă a Furnizorului,, iar Cumpărătorul va fi, în acest caz, obligat să predea aceste bunuri. Emiterea unei cereri de restituire nu va fi considerată ca o retragere din contract. Avansurile sau plățile parțiale achitate de Cumpărător, pentru bunurile pe care AKS optează să le reia în posesie, vor fi reținute de AKS iar din aceste sume se vor deduce și reține de către AKS penalitățile, serviciile, costurile de livrare și costurile de reintrare în posesie, costuri financiare, diferențe de curs valutar, rata de inflație, costuri de transport și manipulare, orice costuri neprogramate precum și orice daune directe sau indirecte provocate Furnizorului de neplată sau ca efect al reintrării în posesie.

(4) Atât timp cât revendicările AKS în conformitate cu Art. 16 (2) din prezentul contract nu au fost pe deplin satisfăcute, Cumpărătorul va păstra bunurile în custodie gratuită în raport cu AKS, le va păstra separat de proprietatea sa și de proprietatea unor terțe părți, le va depozita în mod adecvat, în siguranță asigurându-se că bunurile care fac obiectul rezervării titlului de proprietate sunt etichetate sau marcate ca proprietate AKS, până la data exercitării drepturilor de către Furnizor.

(5) Cumpărătorul are dreptul de a efectua o prelucrare ulterioară a bunurilor livrate de AKS în cursul normal al activității sale. În cazul prelucrării, contopirii, combinării sau amestecării bunurilor cu bunuri ale unor terțe părți, se va considera, în toate cazurile, că AKS a dobândit dreptul de coproprietate asupra acestora, în mod proporțional, în proporția din valoarea facturii a mărfurilor supuse rezervării titlului de proprietate în raport cu valoarea lucrărilor efectuate, respectiv a celorlalte bunuri prelucrate. Orice bunuri prelucrate în acest mod constituie bunuri supuse rezervării titlului de proprietate în sensul prezentului contract și Cumpărătorul le va depozita în mod gratuit.

(6) În cazul în care bunurile aparținând AKS sunt integrate în alt bun ca efect al prelucrării, contopirii, combinării sau amestecării, Cumpărătorul consimte prin prezentul contract că o astfel de prelucrare, contopire, combinare sau amestec se face pentru beneficiul AKS, astfel încât AKS va fi proprietar al noului obiect/bun creat. În cazul în care, în ciuda acestui acord, AKS nu va reuși să devină proprietarul noului obiect/bun creat, indiferent de motivele legale pentru acest lucru, Cumpărătorul consimte prin prezentul document că AKS are sau va avea drept de proprietate asupra noului obiect/bun creat fără a fi necesar un alt acord separat în acest sens. În cazul în care, indiferent de motivele juridice, pentru care transferul proprietății asupra bunului nou creat către AKS nu este posibil, Cumpărătorul este de acord prin prezentul contract că AKS va deveni co-proprietar ai noului obiect/bun creat proporțional cu valoarea facturată a bunurilor AKS supuse rezervării titlului de proprietate, fără a fi nevoie de niciun acord separat în acest sens.

(7) Până în momentul în care plata a fost efectuată integral, Cumpărătorul este îndreptățit să revândă produsele mai departe către terți, în conformitate cu termenii și condițiile sale standard de afaceri, care fac obiectul secțiunii Art. 16

(8) din prezentul articol și numai atâta timp cât Cumpărătorul nu a încălcat contractul. La momentul contractării, Cumpărătorul se consideră că a cesionat către AKS, prin efectul acestei clauze, toate creanțele împotriva Cumpărătorilor săi până la concurența tuturor sumelor datorate către AKS conform contractului/convențiilor, împreună cu toate drepturile conexe la care are dreptul (inclusiv, de exemplu, orice drepturi la plăți legate de asigurări, respectiv beneficii din asigurări). Cumpărătorul trebuie să păstreze orice fel de compensație (inclusiv orice plăți din asigurare) pentru AKS în calitate de Furnizor și orice astfel de sume de bani separat de activele sale și ale terților. Cumpărătorul, până la plata integrala a prețului către AKS, nu are dreptul sa dispună altfel de bunurile care fac obiectul rezervării titlului de proprietate (de exemplu garanție, aportare, includere în asocieri/consorții, grevare de orice gen, închiriere sau dare în folosință cu titlu gratuit sau oneros).

(9) Cumpărătorul poate să vândă bunurile care fac obiectul rezervării titlului de proprietate, în cazul în care Cumpărătorul, la rândul său, face un acord privind o rezervare de titlu cu clientul său, numai dacă (i) creanțele proprii asupra prețului revânzării sunt cesionate expres către AKS, iar (ii) AKS este de acord cu această cesiune. Prin încheierea prezentului contract, Cumpărătorul oferă irevocabil către AKS, acum și în avans, cesiunea creanțelor sale actuale și viitoare provenind de la orice re-vânzare de către acesta a bunurilor care fac obiectul rezervării titlului de proprietate. Prin prezentul contract AKS își rezervă dreptul de a accepta sau nu cesiunea printr-o declarație scrisă emisă conform aliniatelor din acest articol . Aceste creanțe servesc drept garanție de plată a pretului în aceeași măsură ca și bunurile care fac obiectul rezervării titlului. (9) Cumpărătorul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru transferul și cesiunea creanțelor sale către AKS. În cazul în care bunurile care fac obiectul rezervării titlului de proprietate sunt vândute de către Cumpărător împreună cu alte bunuri pe care AKS nu le-a vândut acestuia, Cumpărătorul se consideră ca a cesionat către AKS creanțele din re-vânzarea acestora pro rata/ proporțional cu valoarea facturată a celorlalte bunuri vândute cu titlu de garanție.

(10) La solicitarea AKS, Cumpărătorul va notifica clienții săi fără întârziere cu privire la cesionarea către AKS. AKS are, de asemenea, dreptul de a efectua o astfel de notificare el însuși cu privire la opțiunile sale asupra bunurilor sau/si a creanțelor transferabile către AKS ca efect al acestui contract. În plus, Cumpărătorul va furniza către AKS toate documentele și informațiile necesare pentru a permite AKS să pretindă drepturile cedate. Toate costurile în acest sens sunt suportate de către Cumpărător. În cazul în care valoarea unei facturi care a fost cesionată intră în posesia unui terț, Cumpărătorul este obligat să solicite restituirea sumei respective de către acel terț și să o predea către AKS.

(11) Cumpărătorul nu are dreptul sa facă nicio altă cesiune/promisiune/angajament/transmitere în orice mod a creanțelor deja cesionate către AKS ca afect al acestui contract. În special, Cumpărătorului îi este interzisă revânzarea creanțelor către terțe părți, de exemplu, companii de factoring, forfaiting sau de recuperare creanțe. În cazul în care Cumpărătorul încalcă aceste obligații, acesta poartă răspunderea pentru daunele sau pierderile suferite de AKS din această cauză.

(12) AKS se angajează să elibereze titlurile de valoare/instrumentele de plată/garantare pe care le deține sau la care are dreptul, la cererea Cumpărătorului, în măsura în care valoarea nominală a titlurilor/instrumentelor/garanțiilor depășește creanțele la care Furnizorul este îndreptățit cu peste 20% în total. Selectarea garanției/titlului/instrumentului e.g. care va fi eliberată este la alegerea AKS.

(13) În scopul de a permite AKS să inspecteze bunurile care fac obiectul rezervei dreptului de proprietate, Cumpărătorul garantează prin prezentul document că AKS va avea drept de acces la sediul său/la locul unde se află bunul, în orice moment. În cazul încălcării de către Cumpărător a obligațiilor sale de plată, dacă se solicită o procedură de insolvență sau se deschide o astfel de procedură asupra activelor Cumpărătorului sau în cazul în care Cumpărătorul își încalcă în alt mod obligațiile contractuale, AKS va avea dreptul (la alegerea sa și cu rămânerea în vigoare a contractului dintre părți) să solicite

(i) predarea bunurilor supuse rezervării titlului de proprietate,

(ii) predarea titlurilor de creanță pentru a colecta/încasa aceste creanțe și/sau (iii) predarea titlurilor de garanție pentru a colecta/încasa aceste creanțe care au fost cesionate către AKS cu titlu de garanție.

(14) Pentru ca AKS să ia decizia, la opțiunea sa, de a utiliza rezerva proprietății, efectele accesiunii mobiliare sau/și de a accepta cesiunea de creanță menționată în acest articol, Cumpărătorul va oferi către Furnizor toate datele/documentele necesare și/sau solicitate de către AKS în regim open-book, la termenul solicitat de AKS. Dacă, Cumpărătorul

(i) nu furnizează datele/documentele necesare AKS la termenul antemenționat sau

(ii) întârzie furnizarea acestor date/documente și, astfel,

circumstanțele oportunității de a invoca rezerva sau de a accepta creanța se modifică și/sau drepturile AKS nu mai pot fi exercitate complet sau parțial în aceleași condiții ori nu mai au aceeași valoare economică/comercială, atunci Cumpărătorul datorează Furnizorului daune directe și indirecte. INCETAREA CONVENTIEI / CONDITIILOR GENERALE DE LIVRARE. DAUNE

Art. 17

(1) Prezentele Conditii Generale de Livrare inceteaza la opțiunea AKS fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in oricare dintre cazurile in care Cumpărătorul:

(i) nu isi executa o obligatie considerata esentiala pentru aceste CONDITII GENERALE DE LIVRARE sau

(ii) este declarata in stare de incapacitate de plati, faliment/ insolventa, executare silita a mai mult de 50% din active sau pentru creante a caror valoare se ridica la 40% din valoarea activelor sau mai mult, sau declanseaza procedura de lichidare/ dizolvare/ radiere, pe durata executarii acestor CONDITII GENERALE DE LIVRARE, sau

(iii) cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul AKS, sau

(iv) in maximum 7 zile de la data la care i-a fost notificata incalcarea oricareia din obligatiile sale, si Cumpărătorul nu executa sau executa in mod necorespunzator aceasta obligatie, sau

(v) isi incalca din nou oricare din obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de catre AKS ca o noua încalcare va duce la rezolutiunea/rezilierea acestor CONDITII GENERALE DE LIVRARE.

(2) In situatia in care asociatii vand minim 30% din partile sociale/ actiunile/ partile de interes ale Cumpărătorului, acesta trebuie sa aduca la cunostinta Furnizorului in scris aceasta situatie in termen de 2 zile de la data hotararii persoanei desemnate sau a organismului de conducere, pentru a-i permite acestuia sa refaca analizele de bonitate, limita de credit si sa analizeze impactul acestor schimbari asupra Conditiilor generale de Livrare. Furnizorul are dreptul de a decide in aceasta situatie incetarea Conditiilor Generale de Livrare avand dreptul de a fi platit la zi pentru livrarile efectuate, cu un preaviz acordat de 10 zile calendaristice. Neanuntarea Furnizorului la termen da dreptul acestuia sa perceapa daune predeterminate ca valoare pentru aceasta incalcare a Conditiilor Generale de Livrare la 10% din valoarea de conventiei ramasa de executat.

(3) Furnizorul va fi răspunzător pentru daune numai

(i) în cazul unor acte intenționate sau a unei neglijențe grave,

(ii) în caz de vătămare culpabilă a vieții, integrității corporale și sănătății și

(iii) în cazul daunelor cauzate de defecte pe care AKS le-a ascuns în mod fraudulos sau absența cărora AKS a garantat-o.

(4) Furnizorul nu va fi răspunzător pentru orice alte daune (în măsura în care o astfel de renunțare este permisă de lege), cu excepția cazului în care astfel de daune pot fi atribuite unei încălcări a contractului intenționate sau cauzate de o neglijență gravă. În cazul în care Furnizorul nu a acționat cu intenție, răspunderea AKS trebuie, în orice caz, să se limiteze la daunele care sunt tipice pentru contract și previzibile în mod rezonabil și va exclude orice responsabilitate pentru profituri pierdute sau daune pe cale de consecință indirecte (în special a pierderilor din cauza timpilor morți de producție, respectiv întreruperi ale activității), economii care nu au fost atinse, pierderi de interese și daune morale pure. Răspunderea pentru culpă majoră este plafonată la max 10 % din valoarea netă a contractului.

(5) Mediere obligatorie. Cumpărătorul nu va face niciun fel de acțiune în instanță pentru pretențiile sale fără a încerca mai întâi medierea prin utilizarea serviciilor unui mediator pentru calea amiabilă. Dacă Cumpărătorul optează să nu își execute obligația de mediere, atunci va suporta o penalitate contractuală de 25.000 EURO scadentă la data înregistrării unei astfel de acțiuni la registratura instanței dacă acțiunea a fost înregistrată cu încălcarea clauzei de mediere.

(6) Cererile de daune și costurile suplimentare de orice fel trebuie să fie comunicate în scris către AKS, imediat după ce au apărut, precizând motivele acestora. Suma daunelor/costurile suplimentare trebuie raportate în scris și într-o formă verificabilă și auditabilă cât mai curând posibil . În cazul în care AKS nu recunoaște sau în cazul în care AKS va refuza pretențiile Cumpărătorului, nu participă la mediere sau medierea nu produce efecte sau compromisuri rezonabile pentru ambele părți, cererea poate fi formulată prin acțiuni în instanță.

(7) Niciun serviciu prestat de FURNIZOR nu este considerat a crea efecte în beneficiul unor terțe părți și nici nu dă naștere unor drepturi ale terților la prestație sau alte drepturi legale ale părților terțe. Cele menționate mai sus se aplică în mod explicit și acțiunilor întreprinse de AKS anterior încheierii contractului. Răspunderea AKS pentru un prejudiciu culpabil adus vieții, integrității corporale și sănătății va rămâne neafectată conform prezentului document. ROLUIRE

Art. 18

(1) Prin derogare de la restul prevederilor din prezentul document, în cazul în care AKS este angajat pentru a realiza roluirea în legătură cu furnizarea de materiale de către partea care comandă și/sau în acele cazuri în care terții efectuează finisajul de suprafață al profilelor care urmează să fie roluite, AKS nu va avea nicio responsabilitate pentru defectele/daunele cauzate materialelor furnizate și defectele rezultate la produsul final(fereastra/usa/fatada). AKS nu va avea nicio responsabilitate de inspecție sau de avertizare în legătură cu orice defecte ale finisajelor de suprafață și/sau ale materialului furnizat înainte de roluire, cu excepția unor defecte evidente. În special, AKS nu va avea nicio obligație de a elimina foliile sau peliculele de protecție etc. În cazuri evidente, AKS va notifica prompt partea care lansează comanda și va solicita Lista de roluire pentru a stabili dacă activitatea de roluire trebuie efectuată. Partea care lansează comanda trebuie să emită lista de roluire în acest sens în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care partea care lansează comanda nu îndeplinește această obligație, AKS va avea dreptul de a se retrage din contract și de a solicita costurile suportate. AKS va avea cel puțin dreptul de a percepe costuri de reziliere, în conformitate cu Art. 2(10). În plus, partea care lansează comanda va suporta consecințele implicite ce decurg din aceasta.

(2) Partea care lansează comanda de roluire va suporta atât riscul legat de imposibilitatea exploatării/defectuozitatea materialelor furnizate ca urmare a acestei comenzi, cât și riscul distrugerii accidentale dacă operațiunea de roluire se face cu încălcarea specificațiilor menționate în catalog sau cu încălcarea instrucțiunilor AKS. În cazul în care, în momentul distrugerii ca urmare a roluirii, serviciile au fost deja prestate de către AKS atunci Furnizorul are dreptul de a percepe costul acestora de la Cumpărător.

(3) În cazul anulării unei comenzi de roluire de către partea care a lansat comanda după ce AKS a început prestarea serviciilor și/sau după notificarea defectelor finisajului de suprafață, AKS are dreptul, la opțiunea sa, să percepeapă de la partea care a lansat comanda daune forfetare de 40% din valoarea brută a contractului (fără a fi nevoie să furnizeze dovezi privind pierderile AKS), LITIGII

Art. 19.

Neintelegerile ce apar intre parti cu ocazia interpretarii sau executarii prezentelor Conditii generale de Livrare vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care concilierea amiabila sau/si prealabila nu duce la rezultatele dorite, competenta de solutionare a litigiului apartinand Instantelor competente din Municipiul Bucuresti (instanța competentă de la sediul Furnizorului). PREVEDERI FINALE

Art. 20

Modificarea prezentelor Conditii generale de Livrare poate fi facuta numai in scris, cu acordul ambelor părți prin semnarea de către persoanele autorizate cu puteri de reprezentare. Prezentele Conditii generale de Livrare, impreuna cu anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Art. 21

Cumpărătorul trebuie să respecte suplimentar Termenii și condițiile suplimentare de vânzare și livrare în ceea ce privește finisajul suprafețelor și serviciile asociate. În ceea ce privește soluțiile speciale și implementarea în SchüCal, se aplică Termenii și Condițiile pentru soluții speciale. Toate acestea pot fi descărcate de la www.alukoenigstahl.ro/ro/agb.

Art. 22

Cesiunea prezentului contract este permisă exclusiv cu acordul ambelor părți.

Art. 23

În cazul invalidării/anulării unor clauze sau elemente ale acestora din cadrul acestor Termeni și Condiții, termenii și condițiile rămase și contractele încheiate în baza lor rămân valabile, respectiv, executorii și producătoare de efecte. În locul termenului inaplicabil sau nul, părțile vor ajunge la un acord cu privire la un termen aplicabil, respectiv valabil, care sa fie cât mai aproape ca înțeles și scop de intenția părților.

Ediție 07/2018, valabil din 10.07.2018